ประกาศเรื่องเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ตรี-โท-เอก)

ตัวอย่างวิธีการสมัคร "พร้อมเพย์" ผูกกับเลขที่บัตรประชาขน ของแต่ละธนาคาร +ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : https://promptpay.scb/login +ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : https://www.ttbbank.com/archive/PromptPay +ธนาคารกสิกรไทย KBANK : ...