AU SPARK Preview 2017

AU SPARK Preview 2017

ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ นายทะเบียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ กับ ดร. ทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล และอ.กีรติจุฑา ภูมิจิตร จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมนักศึกษาผู้พัฒนาระบบ AU SPARK ร่วมจัดงานแนะนำ Features ใหม่ๆ ของ AU SPARK 5 ที่พัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว สำหรับระบบลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า และการเข้าถึงการให้บริการของมหาวิทยาลัยที่มากขึ้น อาทิเช่น

1. Instructor Filtering: การกรอง section ของวิชานั้นๆตามอาจารย์ผู้สอนก่อนการลงทะเบียนเรียน

2. Instructor Rating: การให้คะแนนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาที่เคยเรียน โดยเกณฑ์การให้คะแนนทางระบบจะกำหนดขึ้นมา

3. Similar Schedule: schedule จะถูกร่วมกลุ่มกันเป็น pattern โดยเวลาเรียนจะต้องเหมือนกันทั้ง schedule แต่ section จะต่างกัน เพื่อให้ตารางที่แสดงออกมาตอนกดสร้าง schedule มีความหลากหลายมากขึ้น

4. Section Trading: แลกเปลี่ยนวิชา section ที่ไม่ได้ต้องการกับคนอื่น เพื่อที่จะได้ section ที่ตัวเองต้องการ

5. Class Collaboration: ระบบจะสร้างกลุ่มวิชาขึ้นมาตามวิชาที่เรียนในเทอมนั้นๆ ในกลุ่มจะเห็นเพื่อนๆที่เรียนและอาจาร์ผู้สอน โดยอาจารย์สามารถแชร์ไฟล์งานต่างๆ รวมไปถึงประกาศข่าวสารเกี่ยวกับตัววิชา

6. Messaging: สร้างห้องพูดคุยกันได้ มีทั้ง นักศึกษากับนักศึกษา, นักศึกษากับอาจารย์, และการพูดคุยแบบกลุ่ม นอกจากการพูดคุยด้วยข้อความยังสามารถส่งเป็นไฟล์รูป หรือสติกเกอร์ได้ด้วย

7. AU Sport: หาเวลาว่างของสนามตามประเภทกีฬา เพื่อจองการเล่นกับเพื่อนผ่านมือถือ เช่น ปิงปอง, แบตมินตัน, เทนนิส

8. AU Tram: รู้ว่ารถ tram อยู่ที่ตำแหน่งใดในมหาวิทยาลัยแบบ real time

9. Today: เมื่อ AU SPARK มี feature ที่มากขึ้น หน้า Today จะเป็นหน้าแรกที่เปิดเข้าแอพมา ข้อมูลที่แสดงจะถูก customize สำหรับนักศึกษาในแต่ละคน เช่น ถ้าเป็นช่วงเรียนจะแสดงเวลาเรียนของวันนั้น, ถ้าเป็นช่วงสอบจะแสดงตารางสอบของวันนั้น, ถ้ามีเกรดออกจะโชเกรด, รวมไปถึงข่าวสาร ประกาศจากมหาวิทยาลัย, คณะ, ภาควิชา, ชมรมและหน่วยงานต่างๆ

10. Car Pool: แชร์การเดินทางกับเพื่อนๆที่ต้องการเดินทางมาและเดินทางกลับจากมหาวิทยาลัย

11. Security: สามารถตั้งค่า การเข้าแอพโดยใช้ 4-digit pin code หรือ Apple Touch ID เพื่อทำให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวมีความปลอดภัยมากขึ้น

โดยในงานนี้ ทีมงานได้รับเกียรติจาก Rev.Bro.Dr.Sirichai Fonseka, Vice President for Student Affairs ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Albert Hall ชั้น 3 อาคาร AU Mall, Assumption University Suvarnabhumi Campus