ปฏิทินการรับสมัคร

รวบรวมปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ แยกตามวุฒิการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก หรือการศึกษาด้วยระบบ e-Learning
ดูรายละเอียด >

สมัครเรียนออนไลน์

แอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกในสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระบบมีความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และประหยัดเวลา
ดูรายละเอียด >

แบบฟอร์มการรับสมัคร

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อนำส่งให้กับมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด >

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครตามภาควิชาต่างๆ ที่มหาวัทยาลัยมีการเปิดสอน กรุณาศึกษาราละเอียดก่อนทำการกรอกใบสมัคร
ดูรายละเอียด >

ข่าวสาร และ กิจกรรม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ก่อตั้งครั้งแรกจากอัสสัมชัญพาณิชยการในปี 1969 ภายใต้ชื่อของโรงเรียนอัสสัมชัญธุรกิจ และเปลีี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในปัจจุบัน

ชีวิตและประสบการณ์ ในรั้วมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

“The moment you step in ABAC is the time when your enthralling journey of acquiring knowledge and learning begins. My AU life commenced as soon as I completed my IGCSE O level examinations from the University of Cambridge. Being an AU student at an early phase of life has provided me an international exposure. Having friends and experiencing the academic environment of ABAC is truly bliss. Each and every day unfolds a new story leaving behind cherishing experiences and building the extroversion, confidence, and charisma within me. The most important lesson that I have learned in the premises of this campus is to work hard. Hard work is the ultimate key to achieving something in life. So work hard and continue to be inspired by the motto of ABAC “Labor Omnia Vincit” (Hard work is of utmost importance)”

Deepika

Many well-known alumni who are in the ABAC Alumni Association and Saint Gabrilite alumni will help us to gain great experiences and opportunities from their worldwide network.

Samu Järvisaari

If you have a plan to study in higher education at the top universities in the world, you make the right choice by studying here.

Pechaya Wattanamontri (Min)

With some of the latest and most modern equipment that suits each field of study, ABAC is one of the best universities in Asia to offer this great opportunity for the students to work with this technology.

Jin-kyo Joung

Here we have academic agreements with many leading international institutions for faculty and student exchanges, such as UC Davis which is one of the Top 5 universities specializing in Food Technology.

Susan Gono

Music study here at ABAC teaches me not only know how to play music, it also teaches me how to live with the knowledge I have learned.

Naveed Ahmed Asif

Together with well-known expert IT providers, AU built a laboratory which allows the university to work together with leading IT companies to find out the true needs of customers before developing an application.

Ahmed Alhajari

There are many international students here at ABAC and through them we can learn their cultures and adapt to them with hospitality and service for our future careers.

Sumonwan Sawaengsin

Aeronautics courses at ABAC offer both engineering and aviation knowledge and with the Multi-Crew Pilot Licence (MPL), the World’s newest course, helps me achieve my dreams of becoming a better pilot in less time.

Phum Phirakulwanich (Te)

During summer break, we can get to do an internship or receive business training with many of the leading companies in Thailand. There is also ABAC Dummy Company—ABAC is the first university in Thailand to offer such an experience for students to run their own business.

Tanin Manoonsilp (Bomb)

At ABAC, we have a great environment for learning.  This is one of the many reasons that inspires me to keep learning all the time.

Natasha Josephine Blake (Fifi)

ABAC has International programs to offer and this will be a great benefit for us to use English skills both inside and outside of class.

James Ma