cutout2-2020-1920×674
pano7
group001 0042

ปฏิทินการรับสมัคร

รวบรวมปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ แยกตามวุฒิการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก หรือการศึกษาด้วยระบบ e-Learning
ดูรายละเอียด >

สมัครเรียนออนไลน์

แอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกในสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระบบมีความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และประหยัดเวลา
ดูรายละเอียด >

แบบฟอร์มการรับสมัคร

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อนำส่งให้กับมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด >

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครตามภาควิชาต่างๆ ที่มหาวัทยาลัยมีการเปิดสอน กรุณาศึกษาราละเอียดก่อนทำการกรอกใบสมัคร
ดูรายละเอียด >

ข่าวสาร และ กิจกรรม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ก่อตั้งครั้งแรกจากอัสสัมชัญพาณิชยการในปี 1969 ภายใต้ชื่อของโรงเรียนอัสสัมชัญธุรกิจ และเปลีี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในปัจจุบัน

ชีวิตและประสบการณ์ ในรั้วมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

[testimonial-free color="#52b3d9" nav="true" pagination="true"]